Giới thiệu về các chủng loại Cửa cuốn Toàn Phát

Giới thiệu về các chủng loại Cửa cuốn Toàn Phát

1- Cửa cuốn tấm liền

2- Cửa cuốn khe thoáng : Nan có độ dày từ 0,85 – 1,4mm ( có nhiều màu )

3- Cửa cuốn nan rời ALUMI :
- Nan rời bằng nhôm
- Nan rời bằng nhôm có khớp thoáng
- Nan rời bằng nhôm có ô lấy sáng 03 hàng bằng PC
- Nan rời bằng nhôm có ghép hình

4 – Bộ tời lắp trong lô cuốn .

5 – Bộ tời lắp ngoài lô cuốn ( dạng kéo xích ) :
                  -  Loại DC có tính năng đảo chiều ( Điện áp thấp 24 V)
                  -  Loại AC có tính năng đảo chiều ( Dùng điện 220 V )
                  -  Loại AC không có tính năng đảo chiều )

6-  Bộ lưu điện : ( Dùng trong trường hợp mất điện lưới 220v )

7 – Bộ còi báo động :

            - Còi báo động dùng cho bộ tời tấm liền
            - Còi báo động dùng cho bộ tời khe thoáng AC
            -  Còi báo động dùng cho bộ tời khe thoáng DC

8 – Khóa các loại :

9 – Bộ điều khiển từ xa các loại:

  • cua-nhua122cua-nhua155baumaticvnvn